öSTERLENS FOTOGRAFICENTRUM

Här på Österlen har vi utvecklat en plats för fotografi där du kan se, uppleva och ta del av foto och samtidigt möta fotograferna bakom bilderna. 

För oss skapar fotografiet en resonans som ligger utanför språket och har som konstform utvecklats under snart två hundra år. I dag konsumerar vi detta allt snabbare och allt mer i våra digitala flöden.

Vi vill komplettera detta.

Därför har vi nu byggt en stillsam, fysisk plats där fotografiet kan upplevas, undersökas och utvecklas. Vi tycker att fotografiet, som rymmer angelägna betraktelser om oss själva, vår tid och vår värld i dag, behöver det.

Platsen är Smedstorps Sädesmagasin, en bruksbyggnad från slutet av 1800-talet. Den ligger i ett genuint, levande litet stationssamhälle, klassat som riksintresse, mitt på Österlen. Arkitektoniskt representerar byn på ett tydligt sätt förändringarna från det rent agrara via det postindustriella till det i dag digitala. Magasinet, som är del i denna historiska kedja, har vi långsamt renoverat utifrån ett hållbart synsätt med små fotavtryck och lokala material. Tanken är att skapa en arena för ett samtida undersökande av bild, film och foto.

Välkomna!

ps årets utställningar hittar du under fliken Sommaren 2024