öSTERLENS FOTOGRAFICENTRUM

Här på Österlen har vi utvecklat en plats för fotografi. Här kan du se, uppleva och ta del av foto och samtidigt möta fotograferna bakom bilderna. 

Fotografiet och bilden utvecklats ständigt och tar en allt större plats i vår digitala värd i ett allt snabbare tempo. För att komplettera detta har vi här skapat en stillsam plats där fotografiet kan upplevas, undersökas och utvecklas. Vi tycker att fotografiet, som rymmer angelägna betraktelser om oss själva, vår tid och vår värld i dag, behöver det.

Platsen där du har möjlighet att erfara detta är Smedstorps Sädesmagasin, en bruksbyggnad från slutet av 1800-talet. Den ligger i ett genuint, levande litet stationssamhälle, klassat som riksintresse, mitt på Österlen. Arkitektoniskt representerar byn på ett tydligt sätt förändringarna från det rent agrara via det postindustriella till det i dag digitala. Magasinet, som är del i denna historiska kedja, har vi långsamt renoverat utifrån ett hållbart synsätt med små fotavtryck och lokala material. Tanken är att skapa en arena för ett samtida undersökande av bild, film och foto.

Välkomna!

ps årets utställningar hittar du under fliken Sommaren 2023